White Birch granite seam repair, Marshall, MI

White Birch granite uneven seam.    Seam being repaired.   White Birch granite seam repaired.